Global compacts 10 prinsipper

XERVON Norway støtter FN Global Compacts 10 prinsipper for menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon.

Menneskerettigheter

1. prinsipp: Bedrifter skal støtte og espektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter,og
2. prinsipp: sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd.

Arbeidstakerrettigheter

3. prinsipp: Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,
4. prinsipp: sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,
5. prinsipp: reelt bringe barnearbeid til opphør og
6. prinsipp: sette en stopper for diskriminering knyttet til ansettelse og yrke.

Miljø

7. prinsipp: Bedrifter skal støtte et føre var-prinsipp når det gjelder miljøutfordringer
8. prinsipp: ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet overfor miljøet og
9. prinsipp: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Anti-korrupsjon

10. prinsipp: Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

De fem prinsippene for god forretningsdrift, i kort versjon

  • Første business prinsipp
   Rettferdig konkurranse - Ingen ulovlige kartellavtaler

   XERVON Gruppe er fullt ut forpliktet til frie markeder. Konkurranseloven spiller en viktig rolle i å beskytte rettferdig konkurranse og hindre forvrengning.

  • Andre business prinsipp
   Integritet i vår forretningsvirksomhet -Ingen korrupsjon

   XERVON Gruppe har en nulltoleranse på korrupsjon.

  • Tredje business prinsipp
   Fokus på det beste for firmaet- Ingen interessekonflikt

   Alle ansatte må alltid holde sine private interesser atskilt fra selskapets. Enhver faktisk eller oppfattet konflikt mellom bedriftens og private interesser må absolutt unngås. Potensielle interessekonflikter bør løses ved å ta opp saken med din overordnede.

  • Fjerde business prinsipp
   Fullt samarbeid med myndighetene - Ingen falsk informasjon

   Selskapet søker å opprettholde et konstruktivt samarbeid med alle relevante myndigheter samtidig som vi ivaretar våre egne interesser og rettigheter.

  • Femte business prinsipp
   Respekt for menneskerettigheter og rettferdige arbeidsvilkår - ingen kompromisser

   Vårt selskap respekterer menneskerettigheter og arbeidslovgivningen i alle land - uten unntak.

  • I tillegg har XERVONS utviklet etiske retningslinjer som beskriver hvordan bedriftens ansatte er forventet å opptre i sitt virke for XERVON. De etiske retningslinjene inneholder prinsipper for forretningsdrift i XERVON, retningslinjer for personlig adferd og eksempler som viser hva som er akseptabelt i praksis.

  Ta gjerne kontakt dersom du ønsker mer informasjon om de etiske retningslinjene i XERVON.

XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group
ImprintPersonvernerklæringREMONDIS-Group


  

  Skriv oss

  Gjeldende er våre Personvernregler


  Jobb i XERVON

  I vår jobbportal, finner du informasjon om jobb i XERVON. Vi håper du får lyst til å jobbe hos oss!
  Les mer


  Kontakt

  XERVON Norway AS
  Borgeskogen 3
  3160 Stokke
  Norway
  T +47 33 31 41-00
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG