Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

 

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

 • deutsch
 • english
 • nederlands
 • français
 • español
 • italiano
 • polski
 • deutsch
 • svenska
 • 中文
 • 中文

Sikkerhet er våre varemerker - XERVON Norway AS

Helse, miljø og sikkerhet er høyeste prioritet i hele XERVONs organisasjon. Hensynet til sikkerhet for våre ansatte, og alle rundt, er alltid styrende i planleggingen og utførelsen av arbeidet. Sikkerhet i førersetet er implementert i bedriftens prosesser og oppmuntres daglig, fra øverste leder, og videre til alle ansatte.

Personell

Våre ansatte er med sin kompetanse og erfaring grunnlaget for bedriftens suksess. Holdning og atferd skapes gjennom motivasjon, trening og forståelse av målene. Motivasjonen styrkes gjennom utveksling av informasjon og tilgang til tilstrekkelige ressurser i et arbeidsmiljø hvor, det forventes av alle ansatte at han/hun ser kvalitet, sikkerhet, helse og miljø som en integrert del av sitt arbeid.

Kontakt
QA/HMS-Leder
Magnus Lund
T +47 982 23 838
E-Mail

 

Integrert QHSE styring

Vår suksess på dette området er et resultat av integrering av kvalitet, sikkerhet, helse og miljø, og understrekes av de relevante sertifiseringer (klikk på sertifiseringene under).

HMS Statistik

 HMS Statistik            
  2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fravaersskade, frekvens (LTI) 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00
Skade med medisinsk behandling, frekvens (MTI) 0,00 2,60 0,00 2,51 5,78 0,00

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

XERVON Norway AS benytter seg av følgende arbeidsmetodikk for å ivareta regelverket.

XERVON foretar risikoanalyse iht. internkontrollsystemet sin prosedyre: XN-HMS-P19 HMS Risikogjennomgang. Denne ivaretar Trinn 1, 2 og 3. Tiltakene fra trinn 3 implementeres i tillegg i årets aktivitetsplan for HMS. Trinn 4 – Evaluering gjennomføres i Ledelsens gjennomgang i slutten av året. AMU er delaktig i arbeidet gjennom hele året og har diskriminering som et fast punkt på agendaen. Bedriften har etablerte prosedyrer for varsling i henhold til gjeldende lovverk. Alle prosedyrer og aktuelle dokumenter er tilgjengelig for alle ansatte på bedriftens intranett.


Risikogjennomgang for 2021


Åpenhetsloven 2022

PDF


XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group