Search

Our company's locations

With just one click, you get the whole picture: See where our various departments are located, what services the individual departments offer and how best to contact them.

XERVON Norways locations XERVON’s business locations


The REMONDIS Group's business addresses

Discover the world of REMONDIS with its almost 800+ business areas and partner companies in over 30 countries in Europe, Africa, Asia and Australia.

The REMONDIS Group’s locations

Scaffolding Industry

Maintenance, shutdowns, reconstructions and new builds are some of our natural areas for innovative, creative project solutions.

XERVON offers services to the industry within oil and gas, petrochemicals, energy, wood processing and ships- and offshore yards.

XERVON has versatile experience within the ISO services. We have supplied materials and solutions for a number of projects of a very different nature within the industry all over Norway.

Agility Group AS

XERVON har vært fast leverandør av stillastjenester til Agility siden 1998. På verftet produseres hovedsakelig Sub-Sea moduler for olje- og gassindustrien nasjonalt og internasjonalt.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillas
 • Kunde/Oppdragsgiver: Agility Group AS
 • Sted/Lokasjon: Tønsberg, Norge
 • Periode/tidsrom: 06/1998 – d.d.
 • Service: Stilla

Beerenberg Corp. AS

XERVON Norway AS har levert personell til Beerenberg Corp. siden 2009 på en rekke prosjektlokasjoner. Leveransen har hovedsakelig bestått av personell innfor stillasfaget. 

 • Prosjekt: Rammeavtale Personell ISO
 • Kunde/Oppdragsgiver: Beerenberg Services AS
 • Sted/Lokasjon: Kårstø, Mongstad, Nyhavna, Sture, Hanøytangen, Offshore, Scotland
 • Service: Stillas, Overflatebehandling, Isolering, Transport

Borregaard AS

XERVON Norway AS har levert stillastjenester til Borregaard Fabrikker i Sarpsborg gjennom flere år. Oppdraget består i planlegging og utførelse av stillaser for det daglige vedlikeholdet, samt revisjonsstanser.

Kværner Stord AS

Kværner Stord er en av verdens ledende EPC leverandører innenfor Olje – og gassutbygginger både offshore og på land-baserte anlegg. XERVON har levert tjenester til Kværner siden 2007 både på verftet og andre prosjektlokasjoner.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillas, Transport
 • Kunde/Oppdragsgiver: Kværner Stord AS
 • Sted/Lokasjon: Stord, Norge
 • Periode/tidsrom: 2007 – d.d.
 • Service: Stillas, Transport

Ormen Lange

Ormen Lange gassterminal forsyner Storbritannia med 20% av gassbehovet. XERVON sin entreprise omfattet planlegging, produksjon, dokumentasjon og kontroll av all stillas og midlertidige takkonstruksjoner. Vår entreprise krevde på topp over 1150 mann involvert i prosjektet.

 • Prosjekt: Ormen Lange – Gassterminal
 • Kunde/Oppdragsgiver: Aker Verdal AS/Aker Solutions Stord AS
 • Sted/Lokasjon: Aukra, Norge
 • Periode/tidsrom: 02/2005 – 11/2007
 • Service: Stillas

Oslo Kommune/Fortum Oslo Varme AS

Energigjenvinningsetaten håndterer årlig 410.000 tonn avfall, fordelt på anleggene Haraldrud og Klemetsrud. XERVON har levert stillastjenester for begge anleggene siden 2001. Kontrakten omfatter stillastjenester for daglig vedlikehold, beredskap, revisjonsstanser og utbygginger.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillastjenester
 • Kunde/Oppdragsgiver: Oslo Kommune EGE/ Fortum Oslo Varme AS
 • Sted/Lokasjon: Haraldrud/Klemetsrud/Romerike Biogassanlegg
 • Periode/tidsrom: 06/2001 – d.d.
 • Service: Stillas inkl. 24/7 – Beredskap

Sødra Cell

Fabrikken på Tofte hadde en årlig kapasitet på 400.000 tonn, men ble avviklet i 2014. XERVON leverte stillastjenester for anlegget fra 2005 til avviklingen. Kontrakten har omfattet stillastjenester for daglig vedlikehold, beredskap og revisjonsstanser.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillas
 • Kunde/Oppdragsgiver: Sødra Cell Tofte
 • Sted/Lokasjon: Tofte, Norge
 • Periode/tidsrom: 02/2005 – 12/2014
 • Service: Stillas inkl. 24/7 – Beredskap

XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group