Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

Stillas Industri

Vedlikehold, revisjonsstans, ombygginger og nybygg er våre naturlige områder for innovative, kreative prosjektløsninger.

XERVON tilbyr tjenester til industrien innenfor olje og gass, petrokjemi, energi, treforedling og skips- og offshoreverft.

XERVON har allsidig erfaring innenfor ISO fagene. Vi har levert materiell og løsninger til et utall av prosjekter av høyst ulik karakter innenfor industrien over hele Norge.

Agility Group AS

XERVON har vært fast leverandør av stillastjenester til Agility siden 1998. På verftet produseres hovedsakelig Sub-Sea moduler for olje- og gassindustrien nasjonalt og internasjonalt.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillas
 • Kunde/Oppdragsgiver: Agility Group AS
 • Sted/Lokasjon: Tønsberg, Norge
 • Periode/tidsrom: 06/1998 – d.d.
 • Service: Stilla

Beerenberg Corp. AS

XERVON Norway AS har levert personell til Beerenberg Corp. siden 2009 på en rekke prosjektlokasjoner. Leveransen har hovedsakelig bestått av personell innfor stillasfaget. 

 • Prosjekt: Rammeavtale Personell ISO
 • Kunde/Oppdragsgiver: Beerenberg Services AS
 • Sted/Lokasjon: Kårstø, Mongstad, Nyhavna, Sture, Hanøytangen, Offshore, Scotland
 • Service: Stillas, Overflatebehandling, Isolering, Transport

Borregaard AS

XERVON Norway AS har levert stillastjenester til Borregaard Fabrikker i Sarpsborg gjennom flere år. Oppdraget består i planlegging og utførelse av stillaser for det daglige vedlikeholdet, samt revisjonsstanser.

Kværner Stord AS

Kværner Stord er en av verdens ledende EPC leverandører innenfor Olje – og gassutbygginger både offshore og på land-baserte anlegg. XERVON har levert tjenester til Kværner siden 2007 både på verftet og andre prosjektlokasjoner.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillas, Transport
 • Kunde/Oppdragsgiver: Kværner Stord AS
 • Sted/Lokasjon: Stord, Norge
 • Periode/tidsrom: 2007 – d.d.
 • Service: Stillas, Transport

Ormen Lange

Ormen Lange gassterminal forsyner Storbritannia med 20% av gassbehovet. XERVON sin entreprise omfattet planlegging, produksjon, dokumentasjon og kontroll av all stillas og midlertidige takkonstruksjoner. Vår entreprise krevde på topp over 1150 mann involvert i prosjektet.

 • Prosjekt: Ormen Lange – Gassterminal
 • Kunde/Oppdragsgiver: Aker Verdal AS/Aker Solutions Stord AS
 • Sted/Lokasjon: Aukra, Norge
 • Periode/tidsrom: 02/2005 – 11/2007
 • Service: Stillas

Oslo Kommune/Fortum Oslo Varme AS

Energigjenvinningsetaten håndterer årlig 410.000 tonn avfall, fordelt på anleggene Haraldrud og Klemetsrud. XERVON har levert stillastjenester for begge anleggene siden 2001. Kontrakten omfatter stillastjenester for daglig vedlikehold, beredskap, revisjonsstanser og utbygginger.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillastjenester
 • Kunde/Oppdragsgiver: Oslo Kommune EGE/ Fortum Oslo Varme AS
 • Sted/Lokasjon: Haraldrud/Klemetsrud/Romerike Biogassanlegg
 • Periode/tidsrom: 06/2001 – d.d.
 • Service: Stillas inkl. 24/7 – Beredskap

Sødra Cell

Fabrikken på Tofte hadde en årlig kapasitet på 400.000 tonn, men ble avviklet i 2014. XERVON leverte stillastjenester for anlegget fra 2005 til avviklingen. Kontrakten har omfattet stillastjenester for daglig vedlikehold, beredskap og revisjonsstanser.

 • Prosjekt: Rammeavtale Stillas
 • Kunde/Oppdragsgiver: Sødra Cell Tofte
 • Sted/Lokasjon: Tofte, Norge
 • Periode/tidsrom: 02/2005 – 12/2014
 • Service: Stillas inkl. 24/7 – Beredskap

XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group