Redaksjonen

Ansvarlig etter 18 punkt 2 MStV*:

Business Development / Markedsføring
Emdener Straße 278 // 50735 Köln // Tyskland
T +49 221 7177-0
F +49 221 7177-110

Konsept og design

www.yomomo.de

Realisering og CMS

www.trisinus.de


1. Innholdet i nett-tilbudet

Vi gjør vårt beste for å holde nett-tilbudet vårt aktuelt og oppdatert og så omfattende som mulig. Likevel kan vi ikke utelukke at det kan oppstå feil. Derfor påtar vi oss ikke ansvar for oppdatering, riktighet, fullstendighet eller kvalitet på informasjonen som gis. Garantikrav på grunnlag av materielle eller ideelle skader som oppstår som følge av bruk eller unnlatelse av bruk av informasjonen som tilbys, hhv. etter bruk av feilaktig eller ufullstendig informasjon, avvises kategorisk, med mindre feilen ble påført med overlegg eller etter grov uaktsomhet.
Tilbudene er ikke bindende. Vi forbeholder oss retten til å forandre, utvide, slette eller helt eller delvis avbryte publiseringen av enkelte sider eller det samlede tilbudet.
Denne ansvarsfraskrivelsen er en del av internett-tilbudet vårt. Dersom enkelte formuleringer eller deler av teksten ikke eller ikke lenger oppfyller kravene i gjeldende rett, påvirkes resten av teksten ikke av dette.

2. Eksterne lenker og henvisninger

Vi har ingen påvirkning på aktuell eller fremtidig utforming, innhold eller rettigheter til sidene vi har lenker til. Derfor tar vi uttrykkelig avstand fra innholdet på sidene vi har lenker til eller er knyttet opp mot på annen måte, også selv om vi har satt en lenke på nettsiden vår. Den som tilbyr siden det henvises til er selv ansvarlig for illegalt, feilaktig eller ufullstendig innhold og for skader som oppstår som følge av bruk eller unnlatelse av informasjonen som tilbys.

3. Opphavs- og merkevarerett

Alle varemerkene som finnes på nettsidene / varemerker som tilhører tredjeparter underligger uinnskrenket bestemmelsene i den innehaver- og merkevareretten som gjelder for den som er registrert som eier av merket.
Som innehaver av sidene tilhører copyrighten for våre egne, publiserte objekter oss selv. Kopiering eller bruk av grafikk, lydfiler, videoklipp og tekster i andre elektroniske eller trykte media er ikke tillatt uten forhåndstillatelse fra oss.

4. Genus

For å gjøre teksten bedre å lese, har vi valgt å forenkle bruken av grammatikalsk kjønn. Dette innebærer ingen forbigåelse av noen av kjønnene. Vi ønsker å tiltrekke oss kvinner og menn i like stor grad.

5. Tvisteløsning

Vi deltar ikke i megling i forbrukerrådet.
På denne lenken finner du EU-kommisjonens plattform for nettbasert megling: ec.europa.eu/consumers/odr


XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group
ImprintPersonvernerklæringREMONDIS-Group


  

  Skriv oss

  Gjeldende er våre Personvernregler


  Jobb i XERVON

  I vår jobbportal, finner du informasjon om jobb i XERVON. Vi håper du får lyst til å jobbe hos oss!
  Les mer


  Kontakt

  XERVON Norway AS
  Borgeskogen 3
  3160 Stokke
  Norway
  T +47 33 31 41-00
  Email

© 2021 REMONDIS SE & Co. KG