Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

A. Generell informasjon

1. Ansvarlig kontor og kontaktinformasjon

Ansvarlig for denne internettsiden:

    XERVON Norway AS
    Borgeskogen 3
    3160 Stokke

Du finner nærmere informasjon om vår bedrift og kontaktmuligheter på vår redaksjon.

Vår personvernansvarliges kontaktinformasjon:

    REMONDIS SE & Co.KG
    Brunnenstraße 138
    44536 Lünen
    datenschutznoSpam@remondis.de

REMONDIS SE & CO. KG fungerer som ett enkelt kontaktpunkt for de registrerte og er ansvarlig for informasjonsforpliktelsene i henhold til den tyske personvernforordningen § 13 og 14 DSGVO , konsekvensutredninger av databeskyttelse i henhold til § 24, 32 DSGVO i den tyske personvernforordningen.

2. Forklaring om felles ansvar

REMONDIS SE & Co. KG, samt datterselskapet og tilknyttede foretak utøver i mange områder felles ansvar iht. § 26 DSGVO. Tjenestene og leveransene utføres som regel av vårt konserns datterselskap som anvender den sentrale databehandlingen i vårt konsern. Fellesansvaret dekker særlig følgende områder:

— Kundedatabanker
— Søknadsbehandling & rekruttering

Innenfor rammen av fellesansvaret har REMONDIS SE & Co. KG, samt datterselskapet og tilknyttede foretak avtalt hvem som skal ivareta hvilke personvernsrettslige plikter (særlig informasjonsplikten iht. § 13, 14 DSGVO). Innenfor rammen av fellesansvaret er REMONDIS SE & Co. KG, samt gjeldende datterselskap og tilknyttede foretak felles ansvarlig iht. § 13, 14 DSGVO for å gjøre den nødvendig informasjonen tilgjengelig. Selskapene gir det forespurte selskapet nødvendig informasjon fra sitt aktivitetsområde. Selskapene skal umiddelbart informere hverandre om de juridiske stillingene som er påstått av registrerte og skal gi hverandre all informasjon som er nødvendig for å svare på forespørsler om informasjon. Personvernrettigheter kan gjøres gjeldende overfor alle involverte selskap.
I tillegg kan noen behandlingsoperasjoner medføre felles ansvar mellom REMONDIS-selskaper eller med tredjeparter.
 Disse behandles i sammenheng med den respektive behandlingen (del B).

3. Datakategorier, formål og juridisk grunnlag for databehandling

Vi behandler dine personopplysninger iht. forskriftene i den tyske personvernforordningen (DSGVO) og den tyske loven om personvern (BDSG), samt alle ytterligere gyldige juridiske forskrifter. Opplysningene innhentes og bearbeides ved at du yter informasjonen.

Vi innhenter generelt følgende informasjon:

 • Etternavn, fornavn, tittel
 • E-postadresse
 • Kommunikasjonsdata (IP-adresse, enhetsinformasjon)
 • Bruksdata (besøkte nettsider, besøkstider, interesse for innhold)
 • Adresse
 • Telefonnummer

Du kan lese om den spesifikke innhentingen av data og databehandlingen i de enkelte behandlingsprossessene (del B), samt i bestemmelsene i våre kontraktsdokumenter.

4. Mottaker av opplysningene

Vi formidler dine personopplysninger til tredjeperson i følgende tilfeller:

 • Formidlingen skjer ved at vi oppfyller de juridiske kravene, som tilsier at vi er forpliktet til å melde og videreformidler opplysninger.
 • Opplysningene formidles til eksterne foretak, som arbeider i vårt oppdrag eller skal gjøre det (dette gjelder f.eks. forsendelses- og logistikkforetak, call-senter, eksterne EDB-sentre, EDB- og IT-anvendelser, nettstestyring, revisjonstjenester, kredittinstitutter, avhending av data osv.)
 • Opplysningene videreformidles til tredjeperson siden du har godkjent det
 • Dataene overføres med det formål å behandle et kontraktsforhold med deg i samsvar med §. 6 ledd 1 s. 1 punktum DSGVO (f.eks. til et tilknyttet selskap i gruppen (jf. Punktum 2) eller til en underleverandør eller til et logistikkselskap).

5. Sletting av data og lagringens varighet

I prinsippet behandler og lagrer vi dine opplysninger bare så lenge forretningsforholdet varer, inkludert oppstart og behandling av kontrakten, samt de lovbestemte oppbevaringsperiodene.

Hvis opplysningene ikke lenger er nødvendige for å oppfylle kontraktsmessige eller juridiske forpliktelser og rettigheter, vil de bli slettet regelmessig, med mindre deres - midlertidige - videre behandling er nødvendig for å oppfylle formålene som er oppført ovenfor for en overordnet legitim interesse.

I den grad individuell behandling av personopplysninger krever andre slettingsperioder, er disse nevnt i beskrivelsen av de enkelte behandlingsoperasjonene etter punktum B.

6. Behandling av dine personopplysninger i et tredjeland

Data vil bare bli overført til enheter i tredjeland (land utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvis det er nødvendig for utførelsen av en ordre/kontrakt av eller med deg, hvis det er lovpålagt (f.eks. skatterapporteringsforpliktelser), hvis personvernet opprettholdes eller hvis du har gitt oss ditt samtykke.

Dine personopplysninger kan også behandles i et tredjeland i sammenheng med at tjenesteytere utfører et oppdrag. I den grad EU-kommisjonen ikke har tatt stilling til godt nok personvern i det aktuelle landet, sikrer vi ved hjelp av passende kontrakter at dine rettigheter og friheter er tilstrekkelig beskyttet og garantert.
 Tilsvarende detaljert informasjon finnes i de enkelte beskrivelsene av behandlingen under punktum B.

Personvernansvarlig kan be om at du oppgir informasjon om egnede eller adekvate garantier og muligheten og til å få en kopi av deg.

7. Dine rettigheter som gjeldende person

På forespørsel vil vi gi deg skriftlig eller elektronisk informasjon om hvorvidt og hvilke personopplysninger som lagres av oss (§. 15 DSGVO), samt dine opplysninger som skal slettes (§ 17 DSGVO), korrigering (§ 16 DSGVO), begrensning av behandling (§ 18 DSGVO) og overføring (§ 20 DSGVO) av dine personopplysninger og utføre dem hvis forutsetningene er oppfylt.

Vennligst ta kontakt med:

    REMONDIS SE & Co. KG
    - Personvernasnvarlig -
    Brunnenstr. 138
    44536 Lünen
    datenschutznoSpam@remondis.de

Hvis du mener at behandlingen av personopplysningene dine er ulovlig, kan du klage til en tilsynsmyndighet (§ 77 DSGVO) Du finner en liste over personvernansvarlige og deres kontaktopplysninger på følgende lenke: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/anschriften_table.html

8. Forklaring og innsigelsesrett

Såfremt behandlingen av dine personopplysninger skjer på grunn av § 6 ledd 1 punktum 1 i DSGVO (behandling av opplysninger på grunn av vurdering av interesser) eller på grunn av § 6, ledd 1 punktum 1 (behandling av opplysninger i offentlig interesse) har du rett til å når som helst legge frem innsigelse mot behandlingen.

Vi vil isåfall ikke lenger behandle dine personopplysninger til direkte markedsføringsformål eller en profilering i forbindelse med dette, og videre ikke for andre formål, med mindre vi finner det nødvendig for å kunne bevise saker der dine interesser, rettigheter og frihet dominerer, eller behandlingen gjøres for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare juridiske krav. I dette tilfellet må du fremlegge årsaker for innsigelsen, som fremgår av din særskilte situasjon.

Send innsigelsen snarest mulig til denne kontaktadressen:
datenschutznoSpam@remondis.de

Det samme gjelder dersom du har gitt godkjennelse til å innhente og behandler personopplysninger og ønsker å tilbakekalle disse. Du kan når som helst iverksette en slik godkjenning per e-post eller brev med ikrafttredelse i fremtiden.


B. Individuell behandling

1. Protokollering

Når du bruker nettsiden lagres visse tilknyttede opplysninger og data fra din nettleser midlertidig. Følgende opplysninger protokolleres for å drive nettsiden:

 • IP-adressen til datamaskinen som henter inn siden
 • Operativsystemet til datamaskinen som henter inn siden
 • Nettleserversjonen til datamaskinen som henter inn siden
 • Navn på filen som hentes inn
 • Dato og klokkeslett for henting
 • Overført datamengde
 • Henvisende URL-adresse
 • Loggføring av tilkoblingen

Innhenting av data og behandling av loggfilinformasjonen gjøres basert på vår rettmessige interesse og for å sikre vårt nettilbud. Loggfilinformasjonen lagres anonymt etter at økten er avsluttet.

2. Kontaktskjema/bestilling av informasjon

For å kunne kommunisere med kunden og interessenter har vi et kontaktskjema på vår nettside, der du kan forespørre informasjon om våre produkter og ta kontakt. I tillegg til frivillige opplysninger og meldingens innhold ber vi deg gi oss følgende informasjon:

    Tittel
    Navn
    Fornavn
    E-postadresse

Vi trenger disse opplysningene for å kunne behandle din forespørsel, tiltale deg korrekt og gi deg et svar. Forespørsler som sendes inn på kontaktskjemaet lagres som E-post og vi kontrollerer regelmessig om vi kan slette opplysningene. Dersom vi ikke lenger trenger opplysningene innenfor rammen av kunde- eller interresentforhold eller kundens motstridende interesse overveier, vil opplysningene bli senest bli slettet innen 180 dager, såfremt ingen juridiske oppbevaringsplikter motsier dette. Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er § 6 ledd 1 punktum f DSGVO.  
I den grad det tas kontakt for igangsetting av kontraktsforhold, er det juridiske grunnlaget § 6 ledd 1 punktum b DSGVO.

3. Matomo

På våre nettsider bruker vi en implementert versjon av Matomo på våre egne servere. Det dreier seg om en Open-Source-analyseprogramvare for å vurdere besøkstilgang. På bakgrunn av denne vurderingen ønsker vi å forstå hvilke av våre sider som blir hentet inn, men ikke av hvem. Anvendelsen av Matomo på vår server bruker ikke informasjonskapsler.
 Vi lagrer utelukkende anonymiserte brukerdata for å utarbeide statistiske verdier, uten at brukeradferden analyseres omfattende. En omfattende analyse av brukeradferden er ikke mulig fordi de innhentede opplysningene er anonyme. IP-adressen som formidles i serverloggen erstattes av en tilfeldig IP-adresse før opplysningene formidles til Matomo-installasjonen på serveren vår. Det er ikke mulig å spore IP-adressen basert på de anonymiserte opplysningene, da tidsoppføringer randomiseres under Matomo-installasjonen.
Formålet med behandlingen er statistisk analyse av brukeradferden for å forbedre funksjonen til våre nettsider. Vi har legitim interessere av å forbedre nettilbudet vårt.
Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er § 6 ledd 1.punktum f DSGVO.Det juridiske grunnlaget for denne databehandlingen er § 6 ledd 1 punktum f DSGVO.

4. Googletjenester

På våre nettsider bruker vi ulike tjenester fra Google Ireland Ltd. (heretter kalt "Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, morselskaper: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Du finner nærmere informasjon om de enkelte Googletjenestene som vi bruker på våre nettsider i den neste personvernerklæringen.
Google kan under visse forhold innhente informasjon (også personopplysninger) og behandler dem. Det kan ikke utelukkes at Google også formidler informasjonen til en server i et tredjeland, deriblant også til USA. Ifølge den rådende oppfatningen overholder ikke personvernet i USA for øyeblikket ikke standarden som gjelder i EU, og derfor foreligger det ikke et adekvat vedtak fra EU-kommisjonen eller egnede garantier som sikrer personvernet.
Vårt selskap har ingen innflytelse på og heller ikke endelig informasjon om hvilke opplysninger Google virkelig innhenter og behandler. Følgende informasjon (også personopplysninger) kan i henhold til Google innhentes og behandles:

 • Protokolldata (særlig IP-adressen)
 • Stedsrelevant informasjon
 • Informasjonskapsler og lignende teknologi.
 • Entydige applikasjonsnumre

Hvis du har en Google-konto og er logget på der mens du er på nettstedene våre, kan Google lagre den behandlede informasjonen i samsvar med kontoinnstillingene dine og om nødvendig tilordne den. Ifølge Google kan aktiviteter på andre nettsider og i apper, alt etter kontoinnstillinger, kobles til dine personopplysninger, slik at Google kan forbedre sine tjenester og reklamen som vises. Du finner nærmere informasjon på https://policies.google.com/privacy?gl=de
Du kan forhindre at disse opplysningene kobles direkte ved at du logger deg ut av Google kontoen eller endrer de gjeldende kontoinnstillingene på Googlekontoen din.
Dessuten kan du endre innstillingen for informasjonskapsler (f.eks. slette eller blokkere informasjonskapsler). Du finner flere henvisninger til Googles kontoinnstillinger på https://safety.google/security-privacy/
Du finner nærmere informasjon om Googles personvernshenvisninger her: https://policies.google.com/privacy?gl=de

4.1. Google Maps

Vi bruker tjenester fra “Google Maps” fra tilbyderen Google på våre nettsider for å bruke kart i denne tjenesten.
Ved å integrere disse tjenestene, som ligger på Googles servere, behandles informasjon om brukeren (inkludert IP-adressen) av Google slik at det forespurte innholdet kan sendes til nettleseren. Dessuten kan Google Maps også bruke såkalte WebBeacons (ikke synlig grafikk). Disse informasjonskapslene og sporingsbildene kan brukes til å samle inn og analysere informasjon som besøkstrafikk på nettsteder eller informasjon om brukerens enhet. Informasjonen som genereres av informasjonskapsler og sporingsbilder (inkludert IP-adressen til brukerne) overføres til en Google-server, muligens i USA eller andre tredjeland, og lagres der. Google kan videreformidle denne informasjonen til sine kontraktspartnere.
 Det juridiske grunnlaget for denne handlingen av personopplysninger er § 6 ledd 1 punktum f ) DSGVO. Innholdet til Google Maps lastes først ned etter at brukeren bruker karttjenesten aktivt.
Du finner detaljert informasjon om Google Maps på nettsidene https://cloud.google.com/maps-platform samt på https://policies.google.com/privacy
Google Maps behandler særlig følgende personopplysninger:

 • IP-adresser
 • Brukerens stedsinformasjon

Google behandler informasjonen for å kunne presentere og utløse tjenester på vår nettside. Google kan overføre denne informasjonen til tredjepart hvis dette er lovpålagt, eller hvis tredjeparter behandler disse dataene på vegne av Google.

Innsigelsesrett

I den grad det juridiske grunnlaget for behandlingen av Google Maps er vår legitime interesse i samsvar med § 6 ledd 1 punktum) DSGVO, har du rett til innvendinger i henhold til § 21 DSGVO. Du kan sende innsigelsen til oss per post eller E-post til: datenschutznoSpam@remondis.de. Du finner nærmere informasjon på punktum 8 (Tilbakekallelse og innsigelse).

Informasjonen som skal behandler, lagres kun så lenge som nødvendig for tiltenkt formål eller i juridisk foreskrevet tidsrom.
Man er ikke forpliktet til å stille tilveie personopplysninger, og det er heller ikke juridisk eller kontraktsmessig foreskrevet, eller nødvendig for å inngå en kontrakt.

5. Sosiale mediaplattformer

Vi driver sosiale mediaplattformer med følgende tilbydere:

 • LinkedIn: En tjeneste fra tilbyderen LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland. Nærmere informasjon om databehandling og henvisninger om personvern hos LinkedIn (Google) på https://de.linkedin.com/legal/privacy-policy

For disse informasjonstjenestene bruker vi den tekniske plattformen og tilbydernes tjenester. Vi gjør oppmerksom på at du bruker de sosiale mediaplattformer og funksjonene på eget ansvar. Dette gjelder særlig bruk av interaktive funksjoner (f.eks. Kommentarer, deling, vurdering). Når du besøker nettstedene våre, samler leverandørene av sosiale mediaplattformer blant annet IP-adressen din og annen informasjon som er tilgjengelig på enheten din i form av informasjonskapsler. Denne informasjonen brukes til stille oss som driver kontoen statistisk informasjon om interaksjonen tilveie.
Opplysningene som samles inn om deg i denne sammenhengen vil bli behandlet av plattformene og om nødvendig overført til land utenfor EU, særlig USA. I henhold til deres egne uttalelser overholder alle de nevnte leverandørene et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse som tilsvarer den tidligere EU-US Privacy Shield, og vi har inngått standard databeskyttelsesklausuler med selskapene. Vi vet ikke hvordan de sosiale mediaplattformer bruker dataene fra ditt besøk på kontoen vår og interaksjon med våre bidrag til egne formål, hvor lenge disse dataene lagres og om data sendes videre til tredjeparter. Databehandlingen kan variere avhengig av om du er registrert og logget inn på det sosiale nettverket eller besøker nettstedet som en ikke-registrert og/ eller ikke-registrert bruker. Når du får tilgang til et bidrag eller kontoen, overføres IP-adressen som er tilordnet enheten din til leverandøren av den sosiale mediaplattformer. Hvis du for øyeblikket er logget på som bruker, kan en informasjonskapsel på enheten din brukes til å spore hvordan du har flyttet rundt i nettverket. Via knapper som er integrert på nettsteder, er det mulig for plattformene å registrere besøkene dine på disse nettstedene og tilordne dem til din profil. Basert på disse opplysningene kan du motta innhold og tilbud som er tilpasset deg. Hvis du vil unngå dette, bør du logge ut eller deaktivere funksjonen "Forbli innlogget", slette informasjonskapslene på enheten din og starte nettleseren på nytt.
Som tilbyder av informasjonstjenesten behandler vi dessuten opplysningene som du stiller tilveie for oss og som trenger samhandling, basert på din anvendelse av vår tjeneste. Hvis du for eksempel stiller et spørsmål som vi bare kan svare på via e-post, beholder vi informasjonen din i samsvar med de generelle grunnprinsippene for databehandlingen vår som vi beskriver i denne personvernerklæringen. Det juridiske grunnlaget for behandlingen av dine personopplysninger på den sosiale mediaplattformen er § 6 ledd 1 s. 1 punktum f DSGVO.
Hvis du ønsker å utøve de gjeldende rettighetene dine, kan du både henvende deg til oss, eller til tilbyderne av sosiale mediaplattformer. Hvis en tredjepart ikke er ansvarlig for å svare, eller vi må innhente informasjonen fra en annen part, vil vi eller tilbyderen videreformidle forespørselen din til gjeldende partner. Hvis du har spørsmål om opprettelse av profil, behandling av dine opplysninger når du bruker nettstedet, kan du henvende deg direkte til operatøren av den sosiale mediaplattformen. Hvis du har spørsmål om hvordan interaksjonen med oss på vår side behandles, kan du skrive til ovenfornevnte kontaktdata.
Hvilken informasjon den sosiale mediaplattformen inneholder og hvordan den brukes, beskriver tilbyderne av din personvernerklæring (lenke, se ovenfor). Der finner du også informasjon om kontaktmuligheter, innstillingsmuligheter for reklameannonser.


C. Oversikt informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små tekstfiler som lagres på minnet ditt gjennom nettleseren. Vi bruker også såkalte øktinformasjonskapsler. Disse brukes for å opprette en entydig forbindelse mellom deg og vår tilstedeværelse på internett. Derfor lagres de kun i et tilfeldig tidsrom. Øktinformasjonskapslen slettes automatisk når nettleseren lukkes.
Dersom du ikke ønsker å tillate informasjonskapsler på din PC (eller en annen enhet), kan du deaktivere dem på din nettleser. Dette vil imidlertid innskrenke nettsidens brukervennlighet og funksjon. Det juridiske grunnlaget for databehandling med informasjonskapsler til formål for drift av nettsiden er § 6 ledd 1.punktum f DSGVO.Det juridiske grunnlaget for denne handlingen av personopplysninger er § 6 ledd 1 punktum f DSGVO.
Vår nettside bruker følgende informasjonskapsler:

 1. Fe_typo_user
  Øktinformasjonskapsler for Typo3-Brukeradministrasjon
  Denne informasjonskapselen er kun relevant for nettadministratorene. Ingen personopplysninger blir behandlet.
 2. PHPSESSID
  Øktinformasjonskapsel for drift av en PHP-nettside
  Den brukes for å gjenkjenne nettleseren din for spesielle formål (f.eks. for huske språkinnstillingen). Lagringsvarighet: Så lenge nettleservinduet er åpent.
 3. retinaSupport
  Informasjonskapselen husker om skjermen har en retinaoppløsning.
  Lagringsvarighet: 4 uker
 4. i18next
  Øktinformasjonskapsel for animasjon av startsiden. Ingen personopplysninger blir lagret.

2022-08-11


XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group