Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

Sikkerhet er våre varemerker

Helse, miljø og sikkerhet er høyeste prioritet i hele XERVONs organisasjon. Hensynet til sikkerhet for våre ansatte, og alle rundt, er alltid styrende i planleggingen og utførelsen av arbeidet. Sikkerhet i førersetet er implementert i bedriftens prosesser og oppmuntres daglig, fra øverste leder, og videre til alle ansatte.

Personell

Våre ansatte er grunnlaget for bedriftens suksess. Medarbeidernes kompetanse, erfaring, og holdninger er de viktigste midlene for å sikre at vi utfører jobben sikkert og med god kvalitet.

XERVON mener at kompetanse, erfaring og holdninger skapes gjennom motivasjon, trening og forståelse av målene. Derfor har XERVON høyt fokus på å skape et godt arbeidsmiljø, som er tilrettelagt for ny læring og personlig utvikling.

Kontakt
QA/HMS-Leder
Magnus Lund
T +47 982 23 838
magnus.lund@xervon.no

 

Integrert QA/HMS styring

Vår suksess på dette området er et resultat av integrering av kvalitet, sikkerhet, helse og miljø, og understrekes av de relevante sertifiseringer (klikk på sertifiseringene under).

HMS Statistikk

 HMS Statistikk              
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Fravaersskade, frekvens (LTI) 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 0,00
Skade med medisinsk behandling, frekvens (MTI) 2,90 0,00 2,60 0,00 2,51 5,78 0,00

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

XERVON Norway benytter seg av følgende arbeidsmetodikk for å ivareta regelverket.

XERVON Norway foretar risikoanalyse iht. internkontrollsystemet sin prosedyre: XN-HMS-P19 HMS Risikogjennomgang. Denne ivaretar Trinn 1, 2 og 3. Tiltakene fra trinn 3 implementeres i tillegg i årets aktivitetsplan for HMS. Trinn 4 – Evaluering gjennomføres i Ledelsens gjennomgang i slutten av året. AMU er delaktig i arbeidet gjennom hele året og har diskriminering som et fast punkt på agendaen. Bedriften har etablerte prosedyrer for varsling i henhold til gjeldende lovverk. Alle prosedyrer og aktuelle dokumenter er tilgjengelig for alle ansatte på bedriftens intranett.

PDF


Risikogjennomgang 14.02.2024


Åpenhetsloven 2023

PDF


XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group