Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

Vår bedrifts etterlevelse

Ansvar og redelighet er hjørnesteinene i vår bedriftskultur. Vi er overbevist om at dette bare er mulig hvis vi tilpasser virksomheten vår i alle land og forretningsområder til juridiske krav og etiske og moralske prinsipper. Våre retningslinjer for etterlevelse, som gjelder for bedriftsledelsen og alle ansatte, danner grunnlaget for denne virksomheten

For å sikre vår etiske og juridiske opptreden, har vi satt i verk et omfattende system for styring av etterlevelse. Fokuset her er våre etiske retningslinjer, som er underbygget av selskapets retningslinjer. I tillegg til en vanlig etterlevelsesrisikoanalyse har vi satt opp et digitalt varslersystem for tidlig oppdagelse og avklaring av brudd. REMONDIS Maintenance & Services bruker dette varslingssystemet ikke bare for å tilby alle ansatte, men også forretningspartnere, leverandører og kunder muligheten til å varsle inn brudd på lover, REMONDIS atferdskodeks eller selskapets retningslinjer, samtidig som konfidensialitet opprettholdes.

I tillegg er etterlevelse og sikring av menneskerettigheter og miljøstandarder et viktig anliggende for oss. Informasjon om hvordan vi overholder vår aktsomhetsplikt og hvilke krav vi stiller til våre leverandører, finner du i våre etiske retningslinjer for leverandører. Mer detaljert informasjon om vår reklamasjonsprosedyre iht. lov om aktsomhetplikt i leverandørkjeden (i Tyskland: LkSG) finner du i vårt prosedyrereglement.

Vår kodeks for opptreden finner du here
Vår Leverandørretningslinjer ang. opptreden finner du here

Du kommer til varslingssystemet via denne lenken.


XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group