Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

XERVON Norway AS

XERVON Norway utfører entrepriser innen Stillas til Bygg og Anleggsmarkedet i Østlandsregionen, samt service og vedlikeholdsoppdrag innenfor stillas, overflatebehandling og isolering til Industrien over hele landet.

 

Som en av Norges ledende totalleverandører av stillaser og værinndekning, har våre løsninger i over 20 år bidratt til sikre arbeidsplasser og gode vedlikeholds- og byggeprosjekt.

 

I XERVON jobber vi kontinuerlig med å bli bedre gjennom kompetanseutvikling og innovasjon.

 

Vår forretningsmodell er forankret i at virksomheten drives på en ansvarlig og god måte. Bærekraftig ivaretagelse av menneskers helse og miljøet er viktig i alle våre prosesser. Dette gjenspeiles i virksomhetens HMS mål og politikk.

XERVON-Gruppen

XERVON Gruppen er en ledende leverandør av Industrielt vedlikehold globalt og er eid av det tyske REMONDIS konsernet. Gruppen har hovedsete i Køln og sammen med BUCHEN Gruppen danner XERVON - REMONDIS Maintenance and Service Group som sysselsetter ca. 10.000 personer.

XERVON har lange tradisjoner og har levert industrielt vedlikehold i over 80 år.

REMONDIS Konsernet

REMONDIS Group opererer innen mange forretningsområder: Vi gjenvinner råvarer fra avfall, utvikler innovative resirkulerte produkter, tilbyr alternativt brensel og spiller en viktig rolle i vannforvaltningssektoren som leverer vann og renser avløpsvann. I tillegg fjerner REMONDIS forurensninger fra rest- og farlig avfall – som ikke kan resirkuleres med dagens teknologi – og kvitter seg med miljøvennlige metoder.

Mer enn 30 millioner mennesker og mange tusen offentlige og private kunder drar allerede nytte av REMONDIS Groups tjenester. Med fokus på kundenes krav, leverer REMONDIS pålitelige tjenester og innovative løsninger innen resirkulerings- og vannsektoren.

Som et familiedrevet selskap full av tradisjon, har REMONDIS gradvis utviklet seg til å bli en internasjonal tjenesteleverandør. Gjennom denne perioden har vi bygget opp og utvidet vår kunnskap og erfaring og gitt oss selv et konkurransefortrinn – alt dette kommer konsernets aktiviteter til gode i dag og vil fortsette å gjøre så langt inn i fremtiden.

REMONDIS er representert i over 30 land og sysselsetter ca. 40.000 mennesker.

Rettferdighet som prinsipp

Ansvarlighet og ærlighet er hjørnesteinene i vår bedriftskultur. I alle land og på alle forretningsområder er det vi gjør tilpasset lovbestemte regler og etisk-moralske prinsipper. Grunnlaget for dette er våre Corporate Compliance-retningslinjer som både ledelse og medarbeidere er forpliktet til å overholde. Denne omfattende adferdskodeksen definerer alle relevante områder og gjelder både for BUCHEN, XERVON og for alle andre bedrifter i REMONDIS-gruppen.

Tilleggsinformasjon: Du finner REMONDIS-gruppens Corporate-Compliance-
retningslinjer her Engelsk versjon


XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group