Søk

Vårt foretaks lokasjoner

Med ett eneste klikk får du hele bildet: Se hvor våre forskjellige forretninger ligger, hvilke tjenester de enkelte avdelingene tilbyr og hvordan du best kontakter dem.  

XERVON Norways forretningsadresser XERVON’s business locations


REMONDIS-gruppens forretningsadresser

Oppdag REMONDIS-verdenen med sine nesten 800+ forretningsgrener og partnerforetak i over 30 land i Europa, Afrika, Asia og Australia.

The REMONDIS Group’s locations

XERVON-gruppen er fullt ut forpliktet til å operere i frie markeder. Konkurranseloven spiller en viktig rolle i å beskytte rettferdig konkurranse og å hindre forvrengning av markedet.

XERVON-gruppen har nulltoleranse for korrupsjon.

Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,

Sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,

Reelt bringe barnearbeid til opphør og

Sette en stopper for diskriminering knyttet til ansettelse og yrke.

Bedrifter skal støtte et føre var-prinsipp når det gjelder miljøutfordringer

Ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet overfor miljøet og

Oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi.

Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser

De fem prinsippene for god forretningsdrift, i kort versjon

Første forretnings prinsipp
Rettferdig konkurranse - Ingen ulovlige kartellavtaler

XERVON Gruppe er fullt ut forpliktet til frie markeder. Konkurranseloven spiller en viktig rolle i å beskytte rettferdig konkurranse og hindre forvrengning.

Andre forretnings prinsipp
Integritet i vår forretningsvirksomhet - Ingen korrupsjon

XERVON Gruppe har en nulltoleranse på korrupsjon.

Tredje forretnings prinsipp
Fokus på det beste for firmaet - Ingen interessekonflikt

Alle ansatte må alltid holde sine private interesser atskilt fra selskapets. Enhver faktisk eller oppfattet konflikt mellom bedriftens og private interesser må absolutt unngås. Potensielle interessekonflikter bør løses ved å ta opp saken med din overordnede.

Fjerde forretnings prinsipp
Fullt samarbeid med myndighetene - Ingen falsk informasjon

Selskapet søker å opprettholde et konstruktivt samarbeid med alle relevante myndigheter samtidig som vi ivaretar våre egne interesser og rettigheter.

Femte forretnings prinsipp
Respekt for menneskerettigheter og rettferdige arbeidsvilkår - ingen kompromisser

Vårt selskap respekterer menneskerettigheter og arbeidslovgivningen i alle land - uten unntak.

I tillegg har XERVON utarbeidet etiske retningslinjer som beskriver hvordan bedriftens ansatte er forventet å opptre i sitt virke for XERVON. De etiske retningslinjene inneholder prinsipper for forretningsdrift i XERVON, retningslinjer for personlig adferd og eksempler som viser hva som er akseptabelt i praksis.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

XERVON Norway AS // A Company of the REMONDIS-Group